Kultura uczenia się

Jak rozwijać potencjał organizacji?

Grantodawcy:

Partnerzy:

Kurs powstał w ramach projektu „Kreowanie środowiska zorientowanego na uczącego się – rozwój kultury
jakości w edukacji” korzysta z dofinansowania o wartości 114 639,50 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz z dofinansowania z budżetu Rzeczpospolitej Polskiej, stanowiącego 15% wartości dofinansowania tj. 20 230,50 euro.

Dlaczego warto wziąć udział w kursie?

To doskonała okazja, aby dowiedzieć się dlaczego warto budować kulturę uczenia się w organizacji. Dzięki zapoznaniu się z materiałem:

  1. Zrozumiesz sens budowania uczącej się organizacji, tworzenia warunków dla rozwoju indywidualnych kompetencji, dla zmiany systemu organizacyjnego.
  2. Poznasz wymiary i narzędzie diagnozy kultury uczenia, które pozwolą na wstępną diagnozę własnej organizacji.
  3. Dowiesz się w jaki sposób oddziaływać na kulturę uczenia się w organizacji, aby wspierać jej efektywność.
  4. Dowiesz się, które role zawodowe wspierają podejmowanie działań rozwojowych w budowaniu kultury uczenia.
  5. Będziesz w stanie rozróżnić, które działania rozwojowe warto organizować wewnętrznymi zasobami, a które warto zlecać zewnętrznym dostawcom.  

Bezpłatny kurs oferuje

Dostęp do platformy online, na której znajduje się kurs – to Ty decydujesz kiedy i w jaki sposób w nim uczestniczysz. Materiał audio i video podzielony na 5 bloków tematycznych. Tematy poszczególnych odcinków kursu prezentują się następująco:

  1. Dlaczego warto budować Zdrowe Organizacje?
  2. Koncepcja Zdrowej Organizacji
  3. Kultura organizacji i kultura uczenia się
  4. Budowanie kultury uczenia się
  5. Czynniki stymulujące zmianę

Materiały dodatkowe, w postaci plików PDF, które stanowią uzupełnienie kursu. Pozwalają zgłębić temat, uzyskać dostęp do zewnętrznych źródeł wiedzy.

Zamówienie

DARMOWY

Zamów

Copyright © 2023 Wszechnica UJ.
Szkolenia i doradztwo zakorzenione w Uniwersytecie Jagiellońskim.