Widok

Teraz w pakiecie dwa kursy video: Stres. Emocje. Rezyliencja. i Facylitacja- jak budować dialog, współpracę i partnerstwo w organizacji. Skorzystaj z promocji!

930.00

PLN

1156.00

PLN

Zamów

Kurs prezentuje praktyczne zastosowanie facylitacji w budowaniu zrównoważonych organizacji. Wyjaśnia jak tworzyć środowisko, w którym innowacje i współpraca są elementami kultury wspierającej realizację celów organizacji.

700.00

PLN

Zamów

Dzięki udziałowi w kursie dowiesz się, jak budować środowisko realnie wspierające współpracę, wymianę wiedzy, które efektywnie realizuje wyznaczone cele organizacji.

DARMOWY

Zamów

Kurs pozwoli zrozumieć na czym polega mechanizm stresu. Otrzymasz praktyczne wskazówki jak obniżać pojawiające się napięcie i jak budować efektywną odporność psychiczną.

456.00

PLN

Zamów
Copyright © 2023 Wszechnica UJ.
Szkolenia i doradztwo zakorzenione w Uniwersytecie Jagiellońskim.